האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים:

מטרת האגף היא חיזוק קשרי האוניברסיטה עם- וסיפוק תמיכה ל- שותפים ושוחרים בארץ ובשאר העולם כדי להבטיח את המשאבים הנחוצים להמשך התפתחותה של האוניברסיטה כמוסד מוביל ברמה הבינלאומית, הרחבת גבולות הידע לטובתה של ישראל, העם היהודי והאנושות.

מעגל ידידי האוניברסיטה העברית: 

אגודת ידידי האוניברסיטה העברית ושוחריה הוקמה בשנת 1933 על ידי אנשי רוח, מהמובילים ביישוב העברי המתחדש בארץ ישראל, בראשם המשורר חיים נחמן ביאליק. 

ידידי האוניברסיטה העברית מסייעים לקידום מעמדה ולחיזוק מטרותיה ותרומתם חיונית להמשך ההצלחה. ידידי האוניברסיטה, ביניהם רבים מבוגריה, לוקחים חלק פעיל במגוון אירועים אקדמיים וחברתיים ומשמשים כמנוף להרחבת מעגלי התמיכה באוניברסיטה.

 ידידי האוניברסיטה בישראל מקיימים פעילויות אקדמיות–אינטלקטואלית, שותפים פעילים ביצירה ונמצאים בחזית העשייה החברתית-כלכלית בישראל.

לאוניברסיטה העברית אגודות ידידים ב-30 מדינות ברחבי העולם: אירופה, צפון ודרום אמריקה, אוסטרליה, דרום אפריקה ועוד.

חברות במעגל ידידי האוניברסיטה העברית ושוחריה מעודדת מצויינות אקדמית והכרה בינלאומית, גיוס סגל צעיר מישראל ומחו"ל, הענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים ולאלו הזקוקים לסיוע במימון לימודיהם, קידום מחקרים, פטנטים, קשרי מדע והכשרת אנשי מקצוע, תמיכה בתעשיות מתקדמות ותרומה להעצמתה והגברת חוסנה של הכלכלה והחברה הישראלית. למידע נוסף לחצו כאן.

בוגרים:

ארגון הבוגרים הינו הגוף האחראי על הטיפול בבוגרים החל מסיום לימודיהם לתואר וקבלת תעודות הסיום. בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה.

האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה ומבקשת להרחיב את קהילת חברי ארגון בוגרי האוניברסיטה. היא שואפת לטפח פעילות אינטלקטואלית וחברתית במסגרת תאי בוגרים תחומיים ואזוריים ולהדק את הקשר בין הבוגרים לבין עצמם.

במאגר הבוגרים מופיעים למעלה מ-180,000 בוגרים לדורותיהם מהארץ ובעולם. מאגר ייחודי זה מאפשר שמירה על קשר בין הבוגרים לבין האוניברסיטה ובין הבוגרים לביניהם. על מנת להגיע למרב הבוגרים אנו עושים מאמץ להרחיב את מאגר כתובות הדואר האלקטרוני כערוץ תקשורת מתקדם ויעיל עם הבוגרים.  למידע נוסף לחצו כאן.